Card image cap

Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia gwarancję spłaty – jak działa „Program gwarancji de minimis” i „Program COSME”

14 stycznia 2019

Uzyskanie kredytu przez przedsiębiorcę nie jest proste. Każdy bank pragnie uzyskać jak najlepsze zabezpieczenie jego spłaty, gdy tymczasem kredytobiorcy, szczególnie ci z krótką historią kredytową, wcale nie muszą gwarantować jego bezproblemowej spłaty. Istnieją jednak pewne rozwiązania, mające na celu pomoc przedsiębiorcom w pozyskaniu funduszy – to „Program gwarancji de minimis” i „Program COSME”.

 

Program gwarancji de minimis – bezzwrotne dofinansowanie przedsiębiorców

Jednym z takich rozwiązań, które mają na celu dofinansowanie przedsiębiorstw jest pomoc de minimis, który jawi się jako przejaw dozwolonej pomocy publicznej, udzielanej przez państwo. Od 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Program gwarancji de minimis”, którego celem jest wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez zagwarantowanie ich kredytodawcom spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Działania te prowadzone są w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, którego nowa wersja przyjęta została przez Radę Ministrów 7 marca 2018 r. (poprzednia obowiązywała od 19 maja 2009 r.). Jest to możliwe z uwagi na treść art. 34a ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa i niektóre osoby prawne, zgodnie z którym Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać we własnym imieniu i na własny rachunek poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo – gwarancyjnych.

Zgodnie z raportem BGK z gwarancji de minimis skorzystało około 141 tys. przedsiębiorców. Udzielono gwarancji o wartości około 52 mld zł i zabezpieczono kredyty na sumę około 93 mld zł. Wskazuje się, że dzięki programowi utworzono i utrzymano około 200 tys. miejsc pracy – tyle bowiem miejsc pracy utrzymały lub utworzyły firmy, które nie miały szans na uzyskanie zabezpieczenia wnioskowanego kredytu. Dzięki pozyskanym funduszom przedsiębiorstwa uzyskały możliwość prężnego rozwoju i ustabilizowania sytuacji finansowej. Obecnie gwarancja de minimis dostępna jest w 18 bankach prowadzących działalność na terytorium Polski.

 

Program COSME – gwarancja spłaty kredytu

Od 2015 r. BGK związany jest umową z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w ramach programu COSME czyli „Programu ramowego na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020”, przyjętego w grudniu 2013 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Również w ramach tego programu mikro, mały lub średni przedsiębiorca może uzyskać gwarancję spłaty kredytu, udzielaną przez BGK. Obecnie BGK związany jest umowami portfelowej linii gwarancyjnej z 12 bankami kredytującymi, takimi jak m.in. Alior, Santander Bank czy PKO BP.

Przedsiębiorca może uzyskać gwarancję na okres do 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego i do 99 miesięcy w przypadku kredytu inwestycyjnego. Zabezpieczony może zostać kredyt o maksymalnej wartości 600 tys. złotych. Prowizja za udzielenie gwarancji to 1% w skali roku, natomiast sam zakres udzielanej przez BGK gwarancji wynosi 80% wartości kredytu. Program jest alternatywą dla tych przedsiębiorców, którzy nie mogą (bądź n ie chcą) skorzystać z pomocy de minimis.

Poprzedni post

Kredyt na oświadczenie

Napisz do nas

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcejCall Now Button