Card image cap

Czym dokładnie jest upadłość konsumencka?

13 sierpnia 2019

Coraz częściej można usłyszeć o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jest to jeden ze sposobów, który pozwala na szybkie wyjścia z długów. Często rekomendują go profesjonalni doradcy. Warto wiedzieć czym dokładnie jest upadłość i w jaki sposób ją ogłosić.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to nic innego, jak postępowanie sądowe, które jest przeznaczone dla konsumentów, osób fizycznych, czyli nieprowadzących własnej działalności. Warunkiem ogłoszenie upadłości jest niemożność wypłacenia się przez dłużnika.

Dzięki ogłoszeniu upadłości, konsument może wyjść z długów. Efektem jest umorzenie danej części zadłużenia lub nawet jego całości. Umorzenie obejmuje tylko te długi, które zostały zaciągnięte przed jego ogłoszeniem. W konsekwencji przeprowadzenie postępowania upadłościowego zostaje zlikwidowany majątek do konsumenta, a środki uzyskane na tej drodze, przeznaczone są na rzecz zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Składanie wniosku o upadłość konsumencką

W celu przeprowadzenia postępowania upadłościowego należy przede wszystkim zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. Niezwykle ważny jest wniosek, który powinien zawierać aktualny spis majątku, sumę wszystkich funduszy pieniężnych, wszelkie zadłużenia wobec różnych podmiotów i banków oraz dokładny spis wierzycieli. Dodatkowo trzeba dołączyć uzasadnienie oraz wszelkie dowody, które są bezpośrednią przyczyną niewypłacalności np. konieczność poniesienia opłat za kosztowne leczenie i wypadki. Duże znaczenie mogą także mieć zeznania świadków.

Po zapoznaniu ze sprawą sąd wyznacza syndyka, który będzie się zajmował zarządzaniem majątkiem konsumenta. Jednak zgodnie z poradami fachowców, przed złożeniem stosownych dokumentów, dobrze jest skorzystać z porady osób, które specjalizują się w prawie upadłościowym. Sprawdzą oni, czy wszystkie warunki zostały spełnione i wniosek nie zostanie odrzucony.

Dlaczego ogłasza się upadłość konsumencką?

Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej osoba zadłużona nie ląduje na bruku bez środków do życia, ale otrzymuje pomoc, dzięki której może normalnie funkcjonować i żyć w społeczeństwie. Jeśli w skład zadłużonego majątku, wchodzi także mieszkanie, dłużnik nie zostanie z dnia na dzień bez dachu nad głową. Sąd przydzieli specjalne mieszkanie na rok lub maksymalnie dwa lata.

Składanie wniosku o upadłość konsumencką przez małżonków

Zgodnie z zasadami dotyczącymi ogłaszania upadłości konsumenckiej, małżonkowie nie mogą ogłosić wspólnej upadłości. Nawet jeżeli wspólnie zaciągnęli kredyt, muszą złożyć dwa oddzielne wnioski do sądu. Małżeństwa mogą jedynie dodatkowo wnioskować o możliwość połączenie rozpoznawania obu spraw. Jednak dalsze postępowanie bezwzględnie musi przebiegać oddzielnie. Skutkiem tego będzie ustalenie dwóch mas upadłościowych i wyznaczenie dwóch syndyków.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu postępowania upadłościowego, warto dokładnie sprawdzić swoje prawa oraz skonsultować się ze specjalistą, aby sprawa przebiegła jak najbardziej spokojnie z korzyścią dla obu stron.

Napisz do nas

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej