Card image cap

Kredyt inwestycyjny – finansowanie dla Ciebie?

27 marca 2019

Przedsiębiorca prowadząc swoją firmę, musi mieć środki na nowe inwestycje. Jednak w czasie prowadzenia firmy zdarzyć się mogą okresy, gdy zacznie brakować pieniędzy na nowe przedsięwzięcia. W takiej sytuacji właściciel poszukuje środków finansowych, za pomocą których będzie mógł sfinansować konieczne zakupy. Częstym wyborem w takich okolicznościach jest kredyt inwestycyjny. Sprawdź jakie korzyści dostarcza biznesowi kredyt inwestycyjny – najchętniej wybierana opcja finansowania inwestycji.

 

Czym jest kredyt inwestycyjny i na co może być przeznaczony?

Kredyt inwestycyjny jest usługą bankową, która przeznaczana jest przez przedsiębiorcę na finansowanie przedsięwzięć, które mają być przeznaczone na określone cele. Banki udzielają kredytów inwestycyjnych, które przeznaczane są na:

 • odtworzenie, modernizację albo powiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa (zakup maszyn, pojazdów, wyposażenia);
 • zakup wartości prawnych i niematerialnych (patenty, know-how, koncesje, licencje);
 • nabycie udziałów w przedsiębiorstwach;
 • nabycie długoterminowych papierów wartościowych.

Kredyt inwestycyjny udzielony może być nawet na 20 lat. Jest to kredyt długoterminowy (można go wziąć na okres dłuższy niż 3 lata). Banki zazwyczaj wymagają pewnego wkładu własnego od firmy, niektóre pozwalają na wybór opcji spłacania zadłużenia. Oferty poszczególnych banków różnią się między sobą, dlatego warto zapoznać się z wszelkimi możliwościami i wybrać najbardziej korzystną dla firmy.

 

Zalety kredytu

Przedsiębiorca zaciągający kredyt w banku, bierze go w celu osiągnięcia pewnych korzyści. Do głównych zalet kredytu inwestycyjnego zaliczymy:

 • poprawienie płynności finansowej firmy, możliwość poczynienia inwestycji, mogących przynieść firmie zysk;
 • opcję skorzystania z usług doradcy kredytowego, którą oferuje bank. Doradca taki pomoże przygotować biznes plan, który jest wymagany przy składaniu wniosku o kredyt, a także zobowiązany jest do przedstawienia innych źródeł finansowania dla firmy, które być może okażą się lepsze;
 • koszty kredytu można wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co obniży podatek dochodowy;
 • bank przygotować może ofertę dostosowaną do danej firmy, która będzie korzystna;
 • bank przedstawia ocenę planowanego przedsięwzięcia, w wyniku której mogą wyjść na jaw niedociągnięcia i błędy, których przedsiębiorca nie zauważył. Opinia taka może mieć wpływ na decyzję o skorygowaniu planu na inwestycje lub w skrajnych przypadkach na wycofanie się z nich, co może uratować firmę.

 

Kto może ubiegać się o kredyt?

Kredyt na inwestycje otrzymać mogą:

 • nowoutworzone firmy
 • długo działające przedsiębiorstwa
 • osoby fizyczne

Przed udzieleniem kredytu, banki dokładnie prześwietlają sytuację swoich klientów. Bank ocenia zarówno całą firmę, jak też przedsięwzięcia, które mają być finansowane z kredytu inwestycyjnego. W oczach instytucji pożyczającej pieniędzy, firma musi mieć środki na spłatę długu. Jeżeli planowane inwestycje według banku przyniosą zysk wystarczający do spłaty kredytu, wtedy jego udzielenie jest realne. To właśnie dlatego kredytodawca wymaga dobrze przygotowanego biznesplanu. Na jego podstawie trzeba przekonać pracowników placówki finansowej, że przedsięwzięcie się powiedzie i firma uzyska odpowiedni dochód. Przy udzielaniu omawianego kredytu spore znaczenie będzie miała stabilna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa w ostatnim czasie, która musi być odpowiednio udokumentowana. Na rozmowę w sprawie kredytu, warto się przygotować jak najlepiej. Dobre wrażenie wywarte na pracownikach banku może ułatwić otrzymanie kredytu.

Napisz do nas

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcejCall Now Button