Card image cap

Obowiązki przedsiębiorcy na koniec roku – zobacz, o czym musisz pamiętać

2 grudnia 2019

Koniec roku to bardzo ważny czas dla każdego przedsiębiorcy, gdyż związany jest z pewnymi bardzo ważnymi obowiązkami, jakie należy spełnić, aby z czystym kontem wejść ze swoją działalnością w nowy rok. Wielu przedsiębiorców musi podjąć istotne decyzje, wypełniając w grudniu kilka istotnych kwestii, które związane są z zamknięciem jednego i rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego. O czym należy jednak pamiętać w szczególności?

Sporządzenie remanentu

Remanent nazywany inaczej spisem z natury to dokument, który określa ilość posiadanych przez firmę towarów handlowych, które do końca roku nie zostały sprzedane. Oznacza to, że powiększają one majątek przedsiębiorstwa. Kiedy dokładnie należy jednak sporządzić spis z natury? Oczywiście na ostatni dzień grudnia uwzględniając w zestawieniu wyłącznie te towary i materiały, które na 31 grudnia pozostały w firmie. Warto również wiedzieć o tym, że w terminie 14 dni od zakończenia spisu przedsiębiorca ma obowiązek wykonania wyceny wszystkich składników. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się z VAT-u, konieczne jest uwzględnienie wartości pozostałych towarów po cenie netto. Z kolei przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku rejestracji do VAT biorą pod uwagę wartość produktów w kwocie brutto.

Zamknięcie KPiR

Kolejnym bardzo ważnym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zamknięcie Książki Przychodów i Rozchodów (jeśli firma rozlicza się na zasadach ogólnych), w której należy ująć nie tylko końcową, ale również początkową wartość remanentu. Po uwzględnieniu wyniku remanentu można przejść do podsumowania wszystkich pozycji znajdujących się w KPiR, dzięki czemu możliwe będzie ustalenie, czy firma zakończyła rok z dochodem, czy też ze stratą.

Sporządzenie i złożenie rocznego zeznania podatkowego

Do 30 kwietnia przedsiębiorcy zobowiązani są do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym ze wszystkich dochodów, które osiągnęli w poprzednim roku. Na jakim jednak formularzy należy sporządzić zeznanie? W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych konieczne jest złożenie dokumentu PIT-36. Z kolei tzw. liniowcy, czyli przedsiębiorcy rozliczający się liniowo (przez cały rok obowiązuje ich stawka podatkowa 19%) powinni złożyć dokument PIT-36L. Niektórzy przedsiębiorcy jako formę opodatkowania wybierając również ryczałt, jednak w tym przypadku rozliczenie wygląda nieco inaczej. Należy złożyć je do końca stycznia, uwzględniając w nim wyłącznie uzyskane przychody bez ujęcia kosztów. Od kilku lat wszystkie zeznania roczne można składać przez internet bez konieczności wystawania w długich kolejkach do Urzędu Skarbowego. Aby jednak wysłać takie zeznanie, należy podać przychód za poprzedni rok zastępujący tradycyjny podpis składany na papierowym formularzu.

ZUS IWA, zmiana formy opodatkowania

Przedsiębiorcy zatrudniający w s wojej firmie powyżej 10 pracowników do 31 stycznia powinni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych złożyć wniosek o nazwie ZUS IWA. Służy on bowiem do wyliczenia przez organ rentowy wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, które każdy przedsiębiorca zobowiązany jest płacić. Kolejną bardzo ważną kwestią jest rozważenie zmiany dotychczasowej formy opodatkowania. Można to zrobić wyłącznie raz w roku do 20 stycznia.

Przekazanie pracownikom PIT-ów

Ostatnim bardzo ważnym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy zatrudniającego w swojej firmie przynajmniej jednego pracownika jest oczywiście złożenie we właściwym Urzędzie Skarbowym do 31 stycznia informacji o pobranych zaliczkach na podatek, czyli PIT-4R lub deklaracji o pobranym zryczałtowanym podatku dochodowym, czyli PIT-8AR. W tym terminie konieczne jest również złożenie za każdego pracownika informacji o rocznych dochodach pracownika i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy, czyli PIT-11. Z kolei do końca lutego każdy zatrudniony w firmie pracownik powinien otrzymać od swojego pracodawcy wymieniony powyżej formularz, umożliwiający mu rozliczenie się z fiskusem ze wszystkich uzyskanych w poprzednim roku dochodów.

Napisz do nas

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcejCall Now Button