Card image cap

Zmiany dla przedsiębiorców w 2020 roku

9 stycznia 2020

Nowy rok oznacza nowe zmiany i nowe przepisy dla przedsiębiorców. Dotyczą one nie tylko zmian w podatkach i ich wysokości, ale również konieczności posiadania mikrorachunku lub zmiany dotyczące płacy minimalnej. Warto zatem wiedzieć jakie zmiany dotyczą tego typu zagadnień w celu wprowadzenia ich w swoich przedsiębiorstwach oraz jakie skutki powodują one dla przedsiębiorców.

Mały ZUS 2020 – ile on wynosi i dla kogo jest przeznaczony?

Od 1 lutego 2020 roku w życie wchodzą zaktualizowane przepisy prawa dotyczące sposobu naliczania i opłacania składek tzw. „małego ZUS”. Jest to rozwiązanie przeznaczone w głównej mierze dla małych przedsiębiorstw, których roczny dochód nie przekracza kwoty 120 tysięcy złotych. Składki ubezpieczeniowe płacone do ZUS będą proporcjonalnie mniejsze o kilkaset złotych dzięki czemu wiele małych przedsiębiorstw będzie mogło na tym znacznie skorzystać i oszczędzić więcej środków w swoim budżecie.
Mały ZUS, który będzie obowiązywał od lutego 2020 roku będzie przeznaczony dla osób, które oprócz kryterium dochodowego będą musiały spełnić dodatkowe warunki. Można do nich zaliczyć m.in.:

  • udokumentowanie prowadzonej działalności gospodarczej przez minimum 60 dni w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego;
  • pokazanie danych dotyczących dochodów oraz form ich opodatkowania (wraz ze zwolnieniami z podatku) za 2019 rok;
  • ze zwolnienia nie będą mogły korzystać osoby, które wykonują usługi na rzecz swoich poprzednich pracodawców lub pracowników (ma to na celu zapobiegania wypychania swoich pracowników na samozatrudnienie).

Spełniwszy te warunki oraz opłacenie kolejno składki ubezpieczeniowej na start a następnie 24-miesięcznych standardowych składek na ZUS będzie można skorzystać z małego ZUS-u Plus.

Mikrorachunek podatkowy – na czym polega nowy sposób odprowadzania podatków?

Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik w Polsce nie będzie już zmuszony do wizyt w Urzędzie Skarbowym lub do udziału w skomplikowanym procesie wyjaśniającym niezgodności w odprowadzanych podatkach. Optymalnym rozwiązaniem jest tzw. mikrorachunek podatkowy, który stanowi bezpłatny rachunek stworzony indywidualnie dla każdego podatnika. Jest on dostosowany do poda tników rozliczających się w ramach PIT, CIT oraz VAT. Dla każdego podatnika, który posiada numer PESEL albo NIP zakładany jest indywidualny mikrorachunek do odprowadzania i rozliczania się z podatków z urzędem skarbowym.
Swój indywidualny mikrorachunek podatkowy można sprawdzić w dwojaki sposób:

  • dzięki Generatorowi mikrorachunku podatkowego (jest on udostępniany przez Ministerstwo Finansów), które działa przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i można go wygenerować w każdej chwili;
  • bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Należy nadmienić, że mikrorachunek podatkowy będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do opłacania podatków z tytułu PIT, CIT oraz VAT, a także z tytułu zaległości podatkowych dotyczących wymienionych podatków. Pozostałe podatki będą rozliczane w dotychczasowy sposób tj. poprzez podatkowe przelewy bankowe lub wpłaty w urzędzie skarbowym.

Wzrost płacy minimalnej – jakie zmiany nastąpią od 2020 roku?

Od nowego roku nowe przepisy dotyczą również zmiany płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do poziomu 2600 złotych brutto w przypadku umowy o pracę oraz do 17 złotych brutto na godzinę w przypadku umowy na zlecenie. Przyczyn takiego obrotu spraw można się upatrywać w dobrej sytuacji gospodarczej Polski oraz rekordowo niskim poziomie inflacji oscylującym w okolicach progu inflacyjnego ok. 3%. Taka sytuacja zachęciła rząd do podniesienia stawki minimalnej o 350 złotych brutto w przypadku umowy o pracę oraz ok. 2 zł brutto za godzinę pracy w przypadku umowy zlecenie w porównaniu do poprzedniego roku.
Co równie ważne – nie trzeba składać dodatkowych dokumentów u swojego pracodawcy z wyrażeniem chęci podniesienia swojej płacy. Będąc zatrudnionym na czas nieokreślony w przypadku umowy o pracę, czy też starając się o nową pracę pracodawca pod rygorem prawa będzie zobligowany do ustalenia minimalnej stawki płacowej od nowego roku.

Napisz do nas

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcejCall Now Button