Card image cap

Rozliczenia podatkowe dla firmy w 2020 roku – najważniejsze informacje

19 lutego 2020

Coroczne zmiany w przepisach zawsze powodują zamieszanie. Nowe zasady rozliczeń wymuszają na podatnikach dodatkowe obowiązki, jednak zdarzają się nieliczne udogodnienia, takie jak jeden plik JPK, nowa matryca VAT, czy też indywidualny mikrorachunek, na który wpłacać należy zobowiązania firmowe oraz prywatne (m.in. VAT, PIT). Jakie najważniejsze zmiany nastąpiły w roku 2020? Co należy wziąć pod uwagę przy rozliczeniach, a także jakie nowości przedstawił rząd dla firm?

Mikrorachunek na wszystkie podatki

Pierwszą zmianą, która  weszła w życie z początkiem roku kalendarzowego 2020 jest utworzenie mikrorachunków. Każdy, kto prowadzi firmę, a także osoby prywatne powinny wygenerować swój indywidualny numer na stronie ministerstwa finansów i posługiwać się nim w przypadku regulowania należności. Dzięki temu rozwiązaniu znika obowiązek wpłacania różnych podatków na różne rachunki.
Niepodatkowe należności budżetowe, VAT, PIT czy CIT to podatki wpłacane wcześniej na osobne konta bankowe, a po zmianach przelewane na osobisty mikrorachunek. Jednak te odnoszące się do nieruchomości oraz stanowiące dochód jednostek terytorialnego samorządu będą wpłacane na tych samych zasadach, co do tej pory. Minusem tego rozwiązania jest możliwość elastycznego dysponowania środkami wpłacanymi na konto, poprzez przekierowywanie ich na inny poczet niż został wpłacony przez urząd skarbowy.

Faktury do paragonów tylko z NIPem

Sprzedaż zarejestrowana na kasie fiskalnej i wystawianie do niej faktur z początkiem nowego roku zmienia zasady. Próba eliminacji wyłudzania VAT-u została podyktowana przez klientów zbierających rachunki od innych osób i na tej podstawie proszących o faktury, które następnie zostają zaliczane do kosztów. Po zmianach, będą mogły one być wystawiane wyłącznie jeśli na paragonie będzie widoczny NIP nabywcy. Sankcje za niedostosowanie się do wymogów ponieść może nie tylko sprzedający, ale również kupujący. Jest to 100% podatku znajdującego się na rachunku, do którego wystawiono fakturę.

Ujednolicanie matrycy VAT

Absurdy dotyczące różnych stawek VAT za te same produkty rząd postanowił wyeliminować raz na zawsze. Nowa matryca przewiduje, że wszystkie artykuły pochodzące z tego samego działu powinny być opodatkowane jedną stawką. Dlatego więc wraz ze zrównaniem stawek niektóre produkty podrożały, a inne obniżyły ceny. Preferencyjny nowy VAT zastosowano do np. owoców tropikalnych i cytrusowych, produktów dla dzieci i niemowląt, czy wybranych produktów higienicznych (tampony, podpaski). Natomiast podwyższoną stawkę nałożono m.in. na owoce morza oraz czasopisma naukowe.

Ewidencja z VAT-em na jednym pliku

Nowe uzgodnienia wchodzące w roku 2020 (kwiecień lub lipiec) to zmiany polegające na wysyłce jednej deklaracji dotyczącej podatku VAT i JPK_VAT. Powstanie nowy plik nazwany JPK_VDEK, który to będzie miał za zadanie przekazywać łączne informacje, które dotychczas znalazły się na VAT-7, VAT-7k oraz ewidencji VAT. Niestety teoretyczne uproszczenie przynosi za sobą szereg obowiązków takich jak wskazywanie kolejnych oznaczeń identyfikujących dostawy (m.in elektronika i budynki) oraz usługi (transportowe, elektroniczne, telekomunikacyjne). Kolejnym utrudnieniem będzie wykazywanie dodatkowych oznaczeń identyfikujących charakter dokonywanych transakcji (objęcie t ransakcji mechanizmem podzielonej płatności, powiązania między stronami)  i oznaczeń dowodów sprzedaży.

Napisz do nas

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcejCall Now Button