Card image cap

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorcy – czym jest i jak działa?

22 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa, która została ogłoszona 3 marca okazała się zbyt słabym rozwiązaniem, ponieważ nie objęła wszystkich przedsiębiorców borykających się z problemami wywołanymi koronawirusem. Dlatego rząd postanowił dokonać zmian i dodatkowo przeznaczył 11 mld złotych na pomoc przedsiębiorcom. Jak wygląda tarcza antykryzysowa 2.0?

Zawieszenie składek ZUS nie tylko dla małych firm

Pierwszy projekt tarczy antykryzysowej zawieszał płatności składek ZUS dla osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają do 9 osób. Natomiast po zmianach projekt obejmie również firmy, które zatrudniają do 49 pracowników. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób zwolnienie jest limitowane, dlatego rząd udzieli dofinansowania do składek ZUS w wysokości 50%.
Nowy projekt tarczy antykryzysowej przede wszystkim ma na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników, aby mogli utrzymać miejsca pracy. Projekt skierowany jest: do mikrofirm zatrudniających od 1-9 pracowników, do których ma trafić 25 mld złotych. Do małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników trafi 50 mld złotych. Natomiast dla dużych firm, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, przeznaczone jest 25 mld złotych.

Dłuższe postojowe

W przypadku jednoosobowych działalności, które nie prosperują z uwagi na panującą pandemię (np. kosmetyczki fryzjerzy, itd.), osoby takie będą mogły złożyć wniosek o tzw. postojowe. To 80% minimalnego wynagrodzenia krajowego, z którego nie zostanie potrącony podatek, ani żadne składki, czyli 2.080 zł. Pierwsza wersja projektu tarczy antykryzysowej zakładała, że postojowe będzie wypłacone tylko za 1 miesiąc. Natomiast ostatnio rząd przeprowadził modyfikację projektu, dzięki czemu osoby samozatrudnione mogą wystąpić o postojowe przez okres 3 miesięcy.

5000 zł pożyczki dla firm

Nowa wersja tarczy antykryzysowej daje też możliwość zaciągnięcia bezzwrotnej pożyczki na regulowanie bieżących wydatków prowadzenia działalności gospodarczej. Kwota wynosi 5000 złotych i jest przeznaczona dla zarówno mikroprzedsiębiorców, jak i większych firm. Wersja tarczy 2.0 dodała również samozatrudnionych. Aby ubiegać się o pożyczkę należy wypełnić wniosek – można to zrobić online lub w odpowiednim dla siebie powiatowym urzędzie pracy. Warto dodać, że pożyczka jest bezzwrotna – trzeba spełnić tylko jeden warunek – utrzymać ciągłość prowadzenia firmy przez co najmniej 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

Postojowe wypłacane rolnikom

Pierwszy projekt tarczy antykryzysowej nie uwzględniał wypłaty postojowego dla rolników, którzy nie mogą prowadzić swojej działalności w okresie pandemii. Natomiast zmiany obejmują również tą grupę zawodową. Dlatego rolnicy, którzy znajdą się w szpitalu z powodu koronawirusa, zostaną poddani kwarantannie lub są objęci nadzorem epidemiologicznym, też będą mieli możliwość starania się o postojowe, które wyniesie 50% minimalnego wynagrodzenia. Kwota na wyniesie 1300 złotych. Prawo do uzyskania świadczeń mają zarówno właściciele gospodarstw rolnych, jak i domownicy pracujący w nich.

Jaka jest kwota przeznaczona na wsparcie i ile można się spodziewać?

Kwota pomocy finansowej udzielonej przez rząd zależy od spadku przychodów firmy oraz liczby zatrudnionych pracowników. Maksymalny pułap pomocy dla mikrofirm wynosi  324 tys. złotych. Natomiast dla małych i średnich firm maksymalnie 3,5 mln złotych. Duże firmy mogą otrzymać do 1 mld złotych. Do 75% kwoty pomocy otrzymanej od rządu będzie bezzwrotna, jeżeli przedsiębiorca utrzyma miejsca pracy, a spadek dochodów będzie wynosił min. 25%. Natomiast działalność musi być prowadzona minimum 12 miesięcy, a składki odprowadzane w Polsce. Tak pomoc będzie udzielona na okres 3 lat, natomiast spłata zostanie przesunięta do roku.

Napisz do nas

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcejCall Now Button